Maria Van Hoof

Antwerpen - 31/05/1935
Antwerpen - 30/04/2024

Le service aura lieu le 10/05/2024 - 10:00
Heilige Familiekerk, Villerslei, Schoten, België

Montrez la route

Maria Van Hoof