Corona (Covid19) – De katholieke kerk van België schorst alle openbare vieringen

De katholieke kerk van België schorst alle openbare vieringen.

Door de verspreiding van de Coronavirus epidemie hebben de Bisschoppen van België vandaag besloten om alle openbare liturgische vieringen in ons land op te schorten. Dit besluit treedt in werking vanaf het weekend van 14 maart en blijft van kracht tot ten minste vrijdag 3 april.

Dopen, bruiloften en begrafenissen mogen in beperkte kring plaatsvinden.

Voor andere bijeenkomsten en pastorale bijeenkomsten is uiterste voorzichtigheid geboden.

Kerken blijven openstaan voor gebed of persoonlijke meditatie.

De bisschoppen roepen de gelovigen op om de vastentijd te leven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en meer aandacht voor anderen.

De gebruikelijke bijbelse teksten van de liturgie zullen onze individuele en familiale reis naar Pasen blijven inspireren.

De websites van Cathobel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, de vieringen in radio-tv, RTBF en VRT, live-streaming zullen hieraan een bijdrage kunnen leveren.

De bisschoppen spreken hun dank uit aan al diegenen die hun uiterste best doen om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan en die de mensen met de ziekte met hun beste zorg omringen.

Wij zijn er voor u,
7/7 en 24/24

Contacteer ons


Zeg het met bloemen

Want bloemen zeggen meer dan woorden