Nieuwe plaatsen asverspreiding

As uitstrooien of een urne begraven wordt voortaan ook toegelaten buiten de traditionele begraafplaatsen. Dat is het gevolg van een decreet dat vandaag zonder tegenstemmen werd goedgekeurd in het Vlaams parlement.

Volgens de huidige wetgeving mag as na een crematie enkel worden bijgezet of uitgestrooid op een gemeentelijke begraafplaats. Ook op privéterrein mag de as worden uitgestrooid, maar niet in het openbaar domein. Dat verbod kwam er destijds om alle overtuigingen te respecteren en conflicten te vermijden.

De Vlaamse meerderheidspartijen vinden de tijd nu rijp om gemeenten ook delen van het openbaar domein te laten aanduiden als plaats waar as kan worden uitgestrooid. Ook begraven is een optie, als er gebruikt wordt gemaakt van biologisch afbreekbare urnen. In het deksel van een dergelijke urne kan eventueel een zaadje worden geplaatst, zodat op de plaats van begraving een herdenkingsbos kan ontstaan.

“Het kan evenwel niet de bedoeling zijn om as uit te strooien of urnen te begraven op bijvoorbeeld openbare speelpleinen, in de buurt van scholen of dicht bij veelgebruikte wandelpaden”, stellen de Vlaamse partijen. Ze opperen wel de mogelijkheid om ontwijde kerken te herbestemmen als begraafplaatsen. Het vastleggen van de precieze gebieden die kunnen worden gebruikt komt toe aan de lokale overheden.

Wij zijn er voor u,
7/7 en 24/24

Contacteer ons


Zeg het met bloemen

Want bloemen zeggen meer dan woorden