Koffietafel voor
Norbert Verstraete

Emmaüszaal
(achteraal in de kerk)

De uiterste datum om te bevestigen is verstreken. Gelieve met ons contact op te nemen.