Privacy Verklaring

Uw persoonsgegevens worden door Michael Deleu, zaakvoerder van Uitvaartzorg Michael
Deleu – Lange Lozanastraat 237 – 2018 Antwerpen verwerkt, voor klantenbeheer op basis
van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing
(/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang
om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct
marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@michaeldeleu.be]. Via dat adres kan u
ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze
vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens
verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).