Ludo Van Thillo

Borgerhout - 2/2/1931
Hove - 4/12/2022

De afscheidsplechtigheid,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Hove,
heeft in intieme kring plaatsgevonden.

Ludo Van Thillo
Condoleren
Condoleren