Christian van Meerbeeck

Leopoldville - 27/5/1953
Wilrijk - 15/3/2023

De uitvaartliturgie zal in familiekring plaatsvinden.

Le service religeux sera célébré dans l’intimité familiale.

Christian van Meerbeeck