Lucie Guiette

Antwerpen - 17/3/1937
Wilrijk - 1/1/2024

Selon les souhaits explicites de Lucie,
la cérémonie funéraire a eu lieu en stricte intimité.


Volgens de expliciete wens van Lucie
heeft de uitvaartplechtigheidin strikt intieme kring plaatsgevonden.

Lucie Guiette
Condoleren
Condoleren